Over madelief

Kinderopvang Madelief biedt kleinschalige kinderopvang. Deze vorm van kinderopvang valt tussen de gastouder en het kinderdagverblijf in. Er is bij ons veel ruimte voor individuele aandacht en we bieden continuïteit en veiligheid doordat er met een kleine groepsgrootte van maximaal 12 kinderen gewerkt wordt in huiselijke sfeer. Lees meer over:

Praktische informatie voor ouders

Praktische informatie voor ouders

Hier vind u informatie over ons kindvolgsysteem, halen en brengen, voeding en verzorging, de ouderavonden en de oudercommissie.

Madelief voor ouders
Een sfeerimpressie van Madelief bekijken

Sfeerimpressie

Persoonlijke aandacht staat bij Kinderopvang Madelief centraal. Dat blijkt uit onze aanpak, maar ook uit onze inrichting.

Bekijk een sfeerimpressie
Ontdek het beleid van onze kinderdagopvang

Pedagogisch beleid

Kinderopvang Madelief werkt kindvolgend door een respectvolle-, ruimtelijke-, individuele en positieve benadering.

Bekijk ons pedagogisch beleid
Kennismaken met Kinderopvang Madelief is vrijblijvend

Kennismaken met Madelief

Sluiten uw behoeften en wensen aan bij de opvang van Madelief? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Maak kennis met Madelief

flexibele kinderopvang met een vast team

Bij Madelief dragen we zorg voor continuïteit door middel van verticale groepsopbouw en vaste gezichten. Kinderen blijven in principe vier jaar lang in dezelfde groep en bij dezelfde leidsters.

In de opvang zijn wij flexibel. U kunt uw kind enkele dagen tot 5 dagen per week door ons laten verzorgen. Halve dagen zijn bij ons ook mogelijk. Als u uw kind een extra dag wilt brengen of als u incidenteel dagen wilt ruilen, is dit in overleg met de groepsleiding mogelijk als de groepsgrootte dit toelaat.
Vanuit ons pedagogisch beleid en om een gevoel van veiligheid en geborgenheid te kunnen blijven waarborgen hanteren wij wel een minimum van 2 dagdelen aaneengesloten. Halve dagen zijn mogelijk in combinatie met minimaal 1 hele dag.

Kinderopvang Madelief is opgestart door Eveline Geerlof. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de kinderopvang. Ze verzorgt de planning, aansturing van de groep en personeel en is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken.

De onderneemster is samen met de groepsleiding verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van de kinderen. Uiteraard werken we alleen met gediplomeerd personeel.

Per dag zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig waaronder Eveline. Doordat Eveline zelf direct op de werkvloer staat zijn de lijnen binnen de organisatie kort, wat de directe communicatie tussen management en personeel ten goede komt.

Wekelijks zijn er werkbesprekingen over de dagelijkse gang van zaken op de groep en de ontwikkeling van de individuele kinderen.

Eens per maand wordt er een teambespreking gehouden. Management en personeel bespreken dan zaken die van groepsoverstijgend belang zijn. Tenslotte worden de pedagogisch medewerkers door het management gecoacht. Uitgangspunt bij Madelief is dat je binnen een organisatie alleen optimaal kunt functioneren als je je bewust bent van je eigen leerkwaliteiten.

Om opgroeiende kinderen goed te kunnen begeleiden vinden wij het van groot belang om inzicht te hebben in het eigen leerproces.

Eveline, leidster bij Kinderopvang Madelief

Eveline

Roos, leidster bij Kinderopvang Madelief

Roos

Ilona, leidster bij Kinderopvang Madelief

Ilona

Kwaliteit

Madelief werkt naast de wettelijke eisen ook volgens de eisen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en is ook hiermee uniek binnen Bodegraven. Het werken volgens de HKZ eisen is niet wettelijk verplicht, maar aangezien Madelief kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan bieden we deze extra waarborg.

Het beleid staat verwoord in protocollen welke regelmatig worden bijgesteld op aanvullende regelgeving en of ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Deze protocollen zijn onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem, dit systeem neemt binnen Madelief een belangrijke plaats in. Het doel van dit systeem is niet alleen de kwaliteit van de kinderopvang en dienstverlening te verbeteren, maar ook om die kwaliteit voor gebruikers, afnemers en subsidiegevers zichtbaar en controleerbaar te maken. De kwaliteit wordt gecontroleerd door middel van interne toetsingen en landelijk erkende certificering volgens het certificeringschema van de HKZ Kinderopvang. Kwaliteitszorg zien wij als een doorgaand proces van evaluatie, verbeteren en borgen van de kwaliteit.

Bekijk ook de inspectierapporten van GGD Hollands Midden:
3 mei 2017
14 oktober 2016
2 december 2015
4 september 2014
5 november 2013
4 oktober 2012