Tarieven

De Wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang, met als achterliggende gedachte dat de ouder centraal komt te staan. Er is geen onderscheid meer tussen gesubsidieerde plaatsen, bedrijfsplaatsen en particuliere plaatsen. Deze regeling geeft u als ouders de mogelijkheid om een kinderdagverblijf te kiezen dat bij u past. Ouders sluiten direct een contract af met het kinderdagverblijf.

Ouders die opvang genieten bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie krijgen een inkomensafhankelijke rijksbijdrage in de kinderopvang. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl.

Ook de kwaliteit van de kinderopvang wordt in de Wet Kinderopvang geregeld. Elk kinderdagverblijf is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Kinderopvang Madelief werkt naast de wettelijke eisen ook volgens de eisen van de HKZ. De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitsorgaan binnen de zorgsector. Het werken volgens de HKZ eisen is niet wettelijk verplicht, maar aangezien Madelief kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan bieden wij deze extra waarborg. Jaarlijks wordt er een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De GGD controleert ieder jaar of de opvang aan alle eisen voldoet. Als ouder kunt u invloed uitoefenen op het beleid binnen ons kinderdagverblijf door deelname aan de wettelijk verplichte oudercommissie. Vraag naar de mogelijkheden.

Uurtarief

Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld volgens het landelijk vastgestelde uurtarief. Voor eventuele incidentele opvang geldt een hoger uurtarief. Actuele prijzen kunt u bij ons opvragen.

Het gehanteerde uurtarief is inclusief luiers, verantwoorde tussendoortjes als fruit, lunch met een melkproduct, flesvoeding en groentehapjes.

U betaalt de maandelijkse kosten van de opvang via een automatische incasso. U ontvangt van ons maandelijks een factuur, deze heeft u nodig voor de aanvraag van de inkomensafhankelijke rijksbijdrage via de belastingdienst.

Betaling

Het tarief is vastgesteld per uur en geldt voor het gehele jaar. Ook tijdens afwezigheid door ziekte, vakantie etc. betaalt u door. Bij afwezigheid langer dan 4 weken is er in overleg een regeling mogelijk.

Facturering vindt plaats op de eerste van de maand en geldt voor die maand. Verrekening van extra dagen worden vermeld op de factuur van de volgende maand.

Wanneer er een betalingsachterstand optreedt, houden we ons het recht voor een kind in het uiterste geval de toegang tot het kinderdagverblijf te weigeren.