Pedagogisch beleid

Onze pedagogische visie is gebaseerd op 4 pijlers. Kinderopvang Madelief werkt kindvolgend door een respectvolle-, ruimtelijke-, individuele en positieve benadering. Deze pijlers worden uitvoerig beschreven in het pedagogische beleid dat ter inzage ligt op Madelief. Als leidraad in de dagelijkse praktijk maken we gebruik van een pedagogisch werkplan.

Respect

Respect laten we zien door ons ervan bewust te zijn dat ieder kind uniek is en vraagt om een eigen benadering. We nemen ieder kind serieus. Dat houdt in dat we objectief naar hen kijken en luisteren en ingaan op wat ze aangeven.

Ruimte

Ruimte geven we niet alleen in fysieke zin, door ieder kind voldoende speelruimte te geven, maar ook in psychische zin door kinderen zelf te laten ontdekken, niet altijd meteen in te grijpen. Kinderen te laten proberen en de dingen in hun eigen tempo te laten doen.

Individueel

Individueel weer door de eigen benadering van ieder kind. Maar ook in echt een-op-een contact gedurende verschillende momenten van de dag. We sluiten ook aan bij de mogelijkheden en de belangstelling van het kind.

Neutraal

Neutraal zijn we in benadering, we verplaatsen ons zoveel mogelijk in de belevingswereld van het kind, stellen ons de vraag: wat vraagt dit kind nu van mij, in deze situatie? We signaleren en merken op zonder oordeel.

Bij deze pijlers hoort ook een bepaalde manier van begeleiden. We gaan uit van de individualiteit van ieder kind. We hebben respect voor ieders eigenheid. We gaan ook uit van de competentie van ieder kind. Het kind is competent, in staat om zelf dingen in zijn eigen tempo te leren. Ons activiteitenaanbod sluit aan op de wens en de belangstelling van de kinderen. We werken niet volgens een vastomlijnd programma, maar zoals dat aangegeven wordt door de behoeften van de kinderen, eigenlijk net als thuis.

We hebben geen strak dagritme, de volgorde van dingen is belangrijker dan de precieze tijd. We zeggen dus bijvoorbeeld niet om 11.30 uur stipt eten we brood. We kijken naar de kinderen, zitten ze bijvoorbeeld net helemaal in hun spel, dan kan er ook wat later gegeten worden. We stellen dus de individuele behoefte boven het dagritme. Op momenten dat er activiteiten gedaan kunnen worden stemmen we het aanbod af op de behoefte van de kinderen. De kinderen hebben dan de keuzevrijheid om hier aan mee te doen, maar het is geen verplichting.

Bekijk ook:

Praktische informatie voor ouders

Praktische informatie voor ouders

Hier vind u informatie over ons kindvolgsysteem, halen en brengen, voeding en verzorging, de ouderavonden en de oudercommissie.

Madelief voor ouders
Proef de sfeer in onze kinderopvang

Sfeerimpressie

Persoonlijke aandacht staat bij Kinderopvang Madelief centraal. Dat blijkt uit onze aanpak, maar ook uit onze inrichting.

Bekijk een sfeerimpressie
Kennismaken met Kinderopvang Madelief is vrijblijvend

kennismaken met madelief

Sluiten uw behoeften en wensen aan bij de opvang van Madelief? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Maak kennis met Madelief